Back to Top

Musikkforeningen

Musikkforeningens musikalske leder er Anni Frimann. De synger både på egne møter og eller omkring i flere forsamlinger ved forespørsel.