Back to Top

Leder

Halden Normisjon er en del av Normisjon Norge og er forpliktet på å følge de lover og retningslinjer som gjelder for alle foreningene.

I tillegg til misjonsoppgavene spredt over store deler av verden, er det vår oppgave å spre evangeliet om Jesus også i vårt nærmiljø.

Vi inviterer derfor alle til å delta på våre møter og samlinger. Man trenger ikke være medlem for å komme, med unntak av rene medlemsmøter.

Det er mulig å kontakte oss pr. mail eller telefon dersom det er spørsmål.

Vår forening har underavdelinger som Kvinneforeningen, Musikklaget og onsdagsklubben. Vi ønsker alle velkommen til våre ulike tilbud. Kanskje finner du noe som passer for deg?

 

Andreas Gimle Holtan

e-post: kemerovo93@halden.net

mob. 4815 7704