Back to Top

Torsdag 5.mai Bibeltime

Tidspunkt: 
Torsdag, 4 mai, 2023 - 19:00
Informasjon: 

Gunnar Navestad er en høyt aktet venn og en kyndig veileder i Bibelens til dels vanskelige tekster.Dette blir den første av to bibeltimer han skal holde denne våren. Den neste kommer torsdag allerede om en uke. Om du har en Bibel, så ta den med. Hvis du ikke har din egen Bibel, så skal du få en av oss.Velkommen.