Back to Top

Torsdag 13.feb. Bønn og samtale

Tidspunkt: 
Torsdag, 13 februar, 2020 - 19:00
Informasjon: 

Bønn og samtalekveld. Velkommen til deg som ønsker å kunne prate sammen med medmennesker som også stiller seg undrende til mye ved Livet. Samlingen byr også på enkel bevertning, samt invitasjon til å delta i nattverdfellesskapet.