Back to Top

TORSDAG 13. JUNI SOMMERAVSLUTNING

Tidspunkt: 
Torsdag, 13 juni, 2019 - 19:00
Informasjon: 

Gunnar Navestad besøker oss på vårens siste møte. Musikk ved Glenne musikklag. Bevertning.