Back to Top

Søndagsmøte 8,10 med Gunnar Øvstegård og Kornsjøteamet.

Tidspunkt: 
Søndag, 8 oktober, 2023 - 18:00
Informasjon: 

Velkommen til å samles om Guds ord. Andakten er ved Gunnar Øvstegård. Musikken står 'Kornsjøteamet' for. 

Bevertning. Alle er velkommen.