Back to Top

Søndagsmøte 29.10 med Andreas Gimle Holtan

Tidspunkt: 
Søndag, 29 oktober, 2023 - 18:00
Informasjon: 

I årene 1991 til 2009  var Andreas Gimle Holtan engasjert i Halden menighet og Estlandsprosjektet, et arbeid som involverte mange haldensere. Videre var han tjenestegrenleder i norsk Y'SMEN, en underorganisasjon til YMCA. Oppgaven der besto i hovedsak å reise i Russland og starte Y'smenforeninger der, samt å betjene eksisterende virksomheter fra Kola-halvøya til St.Petersburg.

Opplevelsene om Jesus sin måte å møte hverdagsmenneskene i ulike livssituasjoner grenser til det utrolige! Det er fra dette skattkammeret han vil dele med deg.

Bevertning. Alle er velkommen.