Back to Top

Søndagsmøte 19. november

Tidspunkt: 
Søndag, 19 november, 2017 - 18:00
Informasjon: 

Rune Kirkerød kommer og forteller fra arbeidet i 'Det grønne huset'. Sang ved Svein Hansen m.fl.

Bevertning.