Back to Top

Søndagsmøte 15.januar 2023

Tidspunkt: 
Søndag, 15 januar, 2023 - 18:00
Informasjon: 

Velkommen til møte der Tore Bjørnstad fra Pella Normisjon taler. I tillegg deltar Pella musikkforening under ledelse av Per Lindhaugen.