Back to Top

Søndag 26.6 med Kjersti Gulli Pettersen

Tidspunkt: 
Søndag, 26 mars, 2023 - 18:00
Informasjon: 

Velkommen til møte med pastor i Frikirken i Halden, Kjersti Gulli Pettersen.  Sang ved Skjeberg mannsmusikk, ledet av Stein Holt.

Enkel bevertning.