Back to Top

Søndag 23.feb. "Delekveld"

Tidspunkt: 
Søndag, 23 februar, 2020 - 18:00
Informasjon: 

"Delekveld" ved Vidar Nilsen. Et litt annerledes møte, der det ikke er en predikant som leverer alene, men der de tilstedeværende inviteres til aktivt å delta med spørsmål og kommentarer. Videre at den som har noe å bidra med idet vi viser til Bibelen og 1.Kor. 14, 26. Med andre ord et uformelt møte. Selv bare det å være til stede er også et bidrag.