Back to Top

Søndag 15.3 med Ole Jacob Dyrnes

Tidspunkt: 
Søndag, 15 mars, 2020 - 18:00
Informasjon: 

Ole Jacob er kjent for svært mange. Utflyttet haldenser, men som har sine røtter solid plantet i byen vår. Hans forkynnelse er preget av glede, alvor, håp og forventning. Vi håper du tar deg tid til å delta på møtet.

Alle er hjertelig velkommen.