Back to Top

Oppstartssamling 23.august

Tidspunkt: 
Søndag, 23 august, 2020 - 18:00
Informasjon: 

Semesterstarten i høst blir veldig ulik tidligere års samlingsfester.

For det første blir dette et møte forbeholdt våre egne medlemmer. Pella kjører sitt eget program.

Dernest vil du bli møtt av et bord der du finner håndsprit, som skal benyttes.

For øvrig er vi overbevist om at kvelden vil bli til velsignelse for de som kommer. Talen holdes av Gerd Dahlmann Johansen fra Kråkerøy. Anni Frimann spiller og vitner. Det samme gjør Frode Bilsbak. Glenne musikklag har fått 'fri', men vil i stor grad være til stede.

Vi har droppet bevertning, og det blir heller ingen pause. 

Varme håndtrykk og herlige klemmer gjemmer vi til bedre tider, men gode ord til hverandre vil være til stor velsignelse, siden vi har savnet hverandre sårt siden mars i år.

De som kommer vil se at stolene er satt med en god meters avstand, men det er tillatt for etablerte par å trekke sine stoler sammen.

Vanlige forhåndsregler skal selvfølgelig bli fulgt. Dersom du føler deg snufsete eller i ferd med å bli forkjølet, regner vi ikke med å se deg denne kvelden, dessverre, men det vil komme flere anledninger ut over høsten.

Følg for øvrig med i media for å få med deg eventuelle endringer fra myndighetenes side. Spørsmål kan du rette til Andreas, tlf. 48 15 77 04. 

Velkommen, kjære medlemmer.