Back to Top

Misjonsmøte 29.januar 23

Tidspunkt: 
Søndag, 29 januar, 2023 - 18:00
Informasjon: 

Karen Ekern har vært misjonær i Mali i 30 år! Hun vil fortelle fra tjenesten sin i et afrikansk land der Normisjon har hatt prosjekter i en årrekke.

Sanggruppa 'HÅP' v/ Arnold Lexander deltar.

Det blir bevertning, og som vanlig går kollekten til Halden Normisjons drift og misjonsoppgaver.

Velkommen!