Back to Top

Møtehelg på Gimle, dag 3

Tidspunkt: 
Lørdag, 26 oktober, 2019 - 18:00
Informasjon: 

Møtehelg lørdag 26. oktober ved 'Gjenklang' er lagt til Gimle misjonshus. Forkynnelse ved Nils Kåre Strøm alle kveldene. Følg med i annonseringen i HA.