Back to Top

Julemøte 10. desember

Tidspunkt: 
Søndag, 10 desember, 2017 - 18:00
Informasjon: 

Semesteret nærmer seg slutten, og vi samles til et julemøte der Glenne musikklag står for andakt og sang.

Møtet er åpent for alle.