Back to Top

Bibeltime nr.6

Tidspunkt: 
Torsdag, 10 november, 2022 - 19:00
Informasjon: 

Velkommen til bibeltime nr. 6 far Johannes åpenbaringer. Igjen er det Gunnar Navestad som formidler kunnskap og innsikt fra Bibelens siste bok.