Back to Top

Bønn og samtalemøte 3.11

Tidspunkt: 
Torsdag, 3 november, 2022 - 19:00
Informasjon: 

Velkommen til bønn og samtalemøte - et uformelt treffsted der vi snakker sammen om ting som opptar oss i livet. Ikke minst i spørsmål om tro og tvil.Enkel bevertning.Samlingene avsluttes med invitasjon om å ta del i nattverdsfellesskap ved korset.Velkommen er du!