Back to Top

Bønn og samtale torsdag 24.aug.

Tidspunkt: 
Torsdag, 24 august, 2023 - 19:00
Informasjon: 

Endelig er vi i gang igjen, og som vanlig er Sissel og Vidar først ute med sin samling 'Bønn og samtale'.

I dette ligger at det er lav terskel og høyt under taket. Alltid godt å få være der sammen med andre som lurer på ting og opplever at det er en trygg arena. Varierer mellom 6 til 12 +-.

Velkommen!