Back to Top

Bønn og samtale torsdag 12. mai

Tidspunkt: 
Torsdag, 12 mai, 2016 - 19:00
Informasjon: 

Igjen inviterer vi til bønn og samtalekveld hos oss.Enkel bevertning.Møtet avsluttes med nattverd.Alle er velkomne!