Back to Top

Bønn og samtale 11. mai

Tidspunkt: 
Torsdag, 11 mai, 2017 - 19:00
Informasjon: 

Velkommen til bønn og samtalemøte - en arena der terskelen er lav og samtalen flyter lett.Enkel bevertning.Samlingene avsluttes ved at du inviteres til å delta i nattverd ved Korset.