Back to Top

Adventsfest med Elisabeth Botorabi.

Tidspunkt: 
Søndag, 4 desember, 2016 - 18:00
Informasjon: 

Elisabeth har tidligere vært kateket og ungdomsarbeider i Halden menighet. Nå har hun vært i Betlehem og kommer nesten direkte derfra.Sang ved Gordon Øhrn.Bevertning.