Back to Top

7.april Misjonsmøte

Tidspunkt: 
Søndag, 7 april, 2019 - 18:00
Informasjon: 

Besøk av tidligere Mali-misjonær Kirsten Jørgensen. Sang ved Glenne musikklag. Bevertning.