Back to Top

17.jan. Bønn og samtalemøte

Tidspunkt: 
Torsdag, 17 januar, 2019 - 19:00
Informasjon: 

Velkommen til semesterets første samtalemøte. En arena for sosialt fellesskap der terskelen er lav og tryggheten stor. Kvelden byr dessuten på litt til kaffen samt invitasjon til å delta i nattverdfellesskapet. Samlingene er en invitasjon til deg! Velkommen!