Back to Top

Årsmøte søndag 11.3

Tidspunkt: 
Søndag, 11 mars, 2018 - 18:00
Informasjon: 

Foreningens medlemmer innkalles til årsmøte.

Saker som angår foreningens virke vil tas opp. Deriblant valg av styre og komitemedlemmer. Vidar Nilsen vil holde en musikkandakt, Glenne musikklag deltar med korsang, og det blir en enkel bevertning.

Saker som ønskes behandlet på møtet må være innmeldt til styret en uke før møtedato.