Back to Top

Årsmøte 5. mars

Tidspunkt: 
Søndag, 5 mars, 2017 - 18:00
Informasjon: 

Foreningen avholder sitt årsmøte. Valg av styre samt behandling av foreningssaker.Andakt ved Ruth Vormeland.Glenne musikklag deltar.Bevertning.