Back to Top

Onsdagsklubben

Onsdagsklubben er et tilbud for barn som gjerne vil høre med i et kristent barne- og misjonsarbeid.

Leder er Inge - Britt Reiss Olsen og Åse Næss.

Møtene er onsdager og varer fra klokka 18.00 til 19.00. Sjekk møtedatoer på kalenderen.