Back to Top

Sommeravslutning i Sverige

I kortesje på sju kjøretøy ankom vi stedet 'Rompkullen' og Jorunn og Jan som beste vertskap. Som kormedlem stilte Jorunn sommerstedet sitt til disposisjon, og dagen ble stinn av inntrykk! Jan har skapt et levende museum der bygningene også skulle fungere i dagliglivet. Låven ble fylt av lovsang, mens Jan gjorde tjeneste som grillsjef. Tid til hesteskokasting og omvisning på gården ble det også.

Vi sender vår takk til ekteparet Jorunn og Jan for opplevelsen på det vakre stedet deres.