Back to Top

Siste nytt! - fullstendig misvisende!

Har foreningen stengt dørene? Slettes ikke!

Hva er mer nedslående enn å logge inn på en hjemmeside og se at Siste Nytt er fra i fjor? Det inntrykket kan man få ved å logge inn hos oss. Men virkeligheten er en helt annen!

Vi anbefaler at du sjekker fanen 'Kalender' og ser på møteprogrammet vårt. Det oppdateres jevnlig, og der får du vite hva som skjer fortløpende. Og det er mye som holder høy kvalitet!

Det burde være unødvendig å understreke at vi er en kristen misjonsorganisasjon som ikke utgir oss for å være noe annet enn nettopp det!

Vi vet at i dagens samfunn blir det stadig færre som forteller om Jesus, om himmel og helvete, om frelse og fortapelse, om tilgivelse og synd - og om Nåde!

På våre møter ønsker vi å belyse alle disse temaene på en lettfattelig og troverdig måte. Vi har gode forkynnere som forteller om Bibelens budskap, der viktigheten ved å foreta riktige valg står sentralt. Konsekvensene for de valg du tar er ditt ansvar. Derfor velger mange å komme til oss for å høre bibelsk forkynnelse, der Jesus og hans kjærlighet til oss alle understrekes, slik at det er lettere å gjøre sine valg.

Folk kommer ikke til osss for å ha det gøy eller for å bli underholdt. De kommer fordi samfunnet i stor grad har mistet dimensjonen som inneholder det kristne budskapet. I et TV-program nå like i forkant av påsken ble folk på gata spurt om hvilken sang de hørte på øret. Reporteren spilte da 'Påskemorgen slukker sorgen', en totalt ukjent melodi for de spurte. Kanskje hadde de klippet vekk de som kjente melodien fordi det var 'politisk ukorrekt' å vite svaret, men det var en trist opplevelse å bevitne folks likegladhet og uvitenhet. Så da er jeg tilbake til påstanden om at samfunnet har valgt bort det kristne evangeliet.

Derfor inviterer vi deg og alle andre til å komme til møtene våre. Og på den måten vil du vite hva som er 'siste nytt' i Halden Normisjon.

Velkommen.

Andreas Gimle Holtan, leder