Back to Top

Oppsummering av høsten 2014

Helt i begynnelsen av et nytt år er det riktig å se tilbake på siste semester.

Møtene vi har holdt har vært preget av bibeltro forkynnelse. Vi vil aldri kompromisse på det feltet; det er Bibelen som viser oss Guds tanker for oss mennesker, og det er i Bibelen vi lærer Jesus å kjenne. Budskapet er fred og forsoning, men ikke på bekostning av Guds ord. Vi skal ha tillit til at Gud har kontrollen, selv om vi til tider kan lure på hvorfor Han virker så taus og fraværende. Han er ikke taus og fraværende, men det er som regel vi som er innstilt på feil bølgelengde eller på feil kanal i forhold til å få inn Hans budskap til oss!

Derfor har det vært - og vil være i 2015 - godt å kunne samles i vår forening til fellesskap og trygge rammer. Og det er plass hos oss for enhver som søker et kristent fellesskap.