Back to Top

Godt Nytt år - og takk for det gamle!

SJEKK KALENDER-fanen!

 Det er med glede og takknemlighet at vi kan se tilbake på året 2019 og bekrefte at vår- og høstsemestrene ble like fine sm vi hadde håpet og forventet. Forsamlingen er trofast, og i tillegg opplevde vi at vi fikk tre nye medlemmer i høst! Det gir glede!

Ved overgangen til 2020 er det med forventning til Misjonsforum i regionens regi, men i våre lokaler, at strategi for satsningen på ett spesielt område i misjonsarbeidet skal drøftes i fellesskap for normisjonsforeningene i vårt disrikt. Det skjer 2.februar.

Ett av våre medlemmer er engasjert i 'Gjenklang', en gruppe som arbeider for å lage en felles plattform for de lokale samarbeidsforeningene, der musikk som skaper gjenklang fra tidligere tider skal lyde. Spesielt denne våren blir spennende. Duoen 'Marit og Irene' kommer til Halden og inviterer til 5 kvelder fra onsdag 26.2 til søndag 1.3.  Gjenklangkomiteen har stor tro på at det blir fulle hus der de besøkende går hjem, beriket av det de har fått høre.

Vår lokale naturfotograf m.m., Roy Nordbakke, kommer og viser Guds mangfold i naturen. Sjekk kalender-fanen for oversikt.

Så ønsker vi deg et godt 2020. Håper samtidig å få se deg på møtene våre.

Andreas Gimle Holtan, leder