Back to Top

18. oktober og 10-årsfest

23.0ktober 2005 ble det nye bedehuset på Glenne innviet med stor festivitas. I ti år har det vært god drift i forsamlingen.

Søndag 18. oktober 2015 markerte vi at de første ti årene var gått.

Spesielt invitert til festen var Svein Johnny Høiden. Han jobber til daglig som direktør i Blå Kors, Østfold, men stiller opp som frivillig predikant, noe vi har lært å sette pris på. Også på denne samlingen var budskapet klart; Vi stiller dårlig på egen hånd, men Jesu frelsesgjerning og hans nåde er nettopp hva vi trenger. Kvinnen som ble grepet i utroskap og som ble krevd drept av de rettferdige fariseerne, slap unna dødsstraffen fordi Jesus sa de rette ordene: Den som er uten synd kan kaste den første steinen. Og da var det ingen som kom i den kategorien.

Glenne Musikkforening sang sine gode tekster, og kjøkkengruppa serverte herlige kaker og god kaffe. Med andre ord; dette var et møte med alle de riktige ingrediensene.

Så har vi gitt oss i kast med de neste ti årene. For oss som har kommet litt opp i årene vet at vi snart kan jubilere igjen.