Back to Top

145-års markering for Kvinneforeningen

Kvinneforeningen startet 25. januar 1872. Frem til i dag har de uten avbrudd hatt møter hver 14. dag. Det står det respekt av!

Søndag 29. januar inviterte de til en markeringsfest på bedehuset. Festpyntede bord og servering av snitter og en gedigen marsipankake i pausen! Kveldens andaktsholder var Gerda Solerød, som tok utgangspunkt i fortellingen om den blinde Bartimeus. Han opplevde at Jesus - tross alle odds - så ham og hørte hans bønn. Hun konkluderte andakten med at Jesus ser også deg og meg i dag og hører våre bønner. Han lytter og Han vil hjelpe!

Under ledelse av sin dirigent Steinar Finnestad leverte Rakkestad mannsmusikk herlige lovsanger. Som vanlig ble de akkompagnert av sin eminente pianist Bodil Degnes.

Kvinneforeningen har mange tradisjonsbærende innslag i sine møter. Blant dem er innsamling av kollekt. Og denne kvelden kunne programleder Ruth Vormeland overlevere meldingen om at hovedforeningen får r. 30.000,-. Dette er imponerende når vi vet at de hvert år bidrar til foreningen og også eksterne misjonsinstitusjoner økonomisk. Og at de bare er ni medlemmer!

Sekretæren, Inger-Johanne Dyrnes, fremførte en sammenfatning av kvinnenes arbeidsinnsats og motivasjon gjennom hele foreningens virketid; kjærligheten til Gud og takknemligheten over å få være blant Herrens tjenerinner.

Hovedforeningens leder, Andreas Gimle Holtan, påpekte at det blant dagens yngre garde nok manglet noe av den forståelsen om livslang innsats på dette området.

Drøyt femti medlemmer og øvrige tilstedeværende gjorde samlingen til nettopp det intensjonen var: å lage en fest for markeringen av 145 års tjeneste i Herrens bedehus.